emisja

Inwestowanie w obligacje

Posted on 05/02/2018 4:14pm
Notowania giełdowe
Author: NewConncet.info
Source: http://www.newconnect.info
Obligacje to jedne z papierów wartościowych, które wpuszczane są do obiegu rynkowego w serii. W obligacji emitent, a więc osoba, która wpuszcza je na ogólny rynek deklaruje, że staje się dłużnikiem obligatariusza i przez to zobowiązał się do zrealizowania konkretnego świadczenia.
Read more >>